ضمن تشکر از استقبال و مشارکت شما در مسابقه نوروزی به استحضار مي رساند پس از دريافت بيش از 230 تصوير طي 20 روز مسابقه، تصاوير دريافتي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج در دو بخش به شرح ذيل اعلام مي گردد:

1-  بخش اول (دريافت بيشترين لايک)

با توجه به بازخوردهاي دريافتي از شرکت کنندگان و به منظور فراهم نمودن زمينه رقابت سالم و برابر براي تمامي شرکت کنندگان، مقرر شد تعداد 20 نفر از شرکت کنندگاني که بيشترين لايک را اخذ کرده اند، به مرحله دوم مسابقه راه پيدا کرده و تصاوير ايشان همراه با مشخصات آن ها در صفحه رسمي اطلس خودرو به رقابت گذاشته شود.

در مرحله دوم، تصاوير منتخب فرصت خواهند داشت از تاريخ 28 فروردين تا پايان روز 1 ارديبهشت اقدام به جمع آوري لايک در صفحه رسمي اينستاگرام تلاش خودرو نمايند.

در پايان مهلت مقرر، نفرات اول تا سوم معرفي خواهند شد.

2-  بخش عکس خلاقه:

در اين بخش هيئت داوران با بررسي تصاوير دريافتي و لحاظ معيارهايي چون خلاقيت، نوآوري، هماهنگي با موضوع، توجه به برند کيا و ...،جنا آقای سعید شرقی را به عنوان برنده اين بخش برگزيدند.

زمان برگزاري مراسم اهداي جوايز متعاقبا اعلام مي گردد.

ارسال نظر