📌 آخرین عرضه لاماری ایما در بورس کالا در سال 1401

 تاریخ عرضه : سه شنبه 4 بهمن ماه 1401
   انجام تمام مراحل مربوط به خرید لاماری ازطریق بورس کالا توسط تلاش خودرو ایرانیان نمایندگی 2103 لاماری

 

 

**  تـهــران ، ســـعـادت آباد، چـهارراه ســرو              تــماس : 94 62 33 22 - 021
**  تبریـز - گــشـهر - روبــروی بــرج شهـران                تماس : 86 86 86 33 - 041

 

ارسال نظر